Autorzy strony

Strona niniejsza jest odpowiedzią na wspólną potrzebę wszystkich uczestników ruchu drogowego - potrzebę bezpieczeństwa na drodze i w jej pobliżu. Autorem większości treści jestem ja, Przemysław Olejniczak, psycholog transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego, psycholog kliniczny, nauczyciel, ratownik drogowy PZM. Bazując na wiedzy z różnych dziedzin nauki, staram się kompleksowo spojrzeć na problem bezpieczeństwa na polskich drogach. W artykułach przedstawiam subiektywne analizy, które wprost mają pokazać, czasem uwypuklić problem, nieraz wywołując skrajne emocje. Uważam edukację w zakresie prawidłowych zachowań uczestników ruchu drogowego za najważniejszy czynnik mający wpływ na poprawę stanu bezpieczeństwa. Edukacja dotycząca bezpośrednio życia i zdrowia człowieka nie powinna, moim zdaniem, ograniczać się do pozytywnych przykładów, lecz także konsekwentnie ukazując i wyliczając błędy popełniane przez ludzi. Jednocześnie popieram każdą mądrą i przemyślaną kampanię o charakterze profilaktycznym, która choć w najmniejszym stopniu przyczynić się może do poprawy złych statystyk kolizji i wypadków w Polsce i na świecie. Jako psycholog transportu chcę mieć realny wpływ na kształtowanie bezpiecznych zachowań wszystkich uczestników ruchu drogowego.

Współautorami wybranych wpisów i artykułów są także psycholodzy transportu, psycholodzy, ratownicy medyczni i drogowi oraz inni profesjonaliści związani z BRD.

Na wszystkie sugestie, krytyczne uwagi, propozycje współpracy i inne wskazówki autorzy są otwarci i z góry za nie dziękujemy, ponieważ nikt nie jest nieomylny. Liczymy na wsparcie wszystkich, którym leży na sercu bezpieczeństwo innych i skłonni są zmieniać postawy i nawyki uczestników ruchu drogowego.

Krótki słowniczek najczęściej pojawiających się pojęć na stronie:

uczestnik ruchu drogowego - każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta z infrastruktury drogowej, będąc na jezdni lub w pasie drogi: pieszy, kierujący jakimkolwiek pojazdem, pasażer takiego pojazdu.

kierujący pojazdem - każdy, kto kieruje jakimkolwiek pojazdem uwzględnionym w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r.
Prawo o ruchu drogowym (z wyłączeniem kierującego kolumną pieszych lub pędzącego zwierzęta).

kierowca - mocno nieprecyzyjny termin, jednak używany dla uproszczenia; każdy kto posiada uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym lub motorowerem.