Oferta szkoleniowa

Zapraszam do współpracy wszystkie firmy i instytucje, które mają lub mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ofertę szkoleniową kierujemy w szczególności do:

    szkół nauki jazdy i ośrodków doskonalenia techniki jazdy
    firm transportowych i handlowych
    działów zarządzających flotami samochodów
    dealerów samochodowych

Z doradztwa i szkoleń mogą również skorzystać szkoły na wszystkich poziomach kształcenia, domy kultury a także wszystkie osoby zainteresowane zwiększeniem swoich umiejętności i wiedzy z zakresu sprawności psychofizycznej i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w tym kierowcy, rowerzyści, motocykliści i piesi.

Wszelkie informacje można uzyskać mailowo pisząc na brd@kierujsie.pl